Başarılı Bir Reklam Kampanyası İçin Nelere Dikkkat Edilmeli

08. 03. 2020 - 19:00

Firmalar veya markalar farklı sebeplerden dolayı reklam kampanyasına ihtiyaç duyabilirler. Kötüye giden imajı düzeltmek, var olan imajı daha güçlü hale getirmek, bilinirliğini arttırmak, ürünlerini tanıtmak, satışlarını yükseltmek... gibi. Başarılı bir reklam süreci firmayı amacına ulaştıracaktır. Ancak bu süreçte firmanın/markanın dikkat etmesi gereken bazı başlıklar vardır.

Öncelikle firmanın/markanın reklam çalışmasına başlarken sonucunda neyi amaçladığını kesin şekilde belirlemelidir. Satış amaçlı yapılacak reklam çalışmaları ile imaj için yapılacak çalışmaların süreci birbirinden oldukça farklıdır. Yanlış bir yol izleyen firma kampanya sonunda istediği sonucu elde edemeyebilir. Bu nedenle amacına yönelik adımlar atmaya özen göstermelidir.

Belirlenen amacın hedef kitlesi saptanmalıdır. Bu, tüm iletişim sürecini etkileyecek önemli diğer bir adımdır. Hedef kitlenin yaş aralığı, gelir durumu, ilgi alanları, siyasi görüşü, tuttuğu takım, mesleki durumu, medeni hali, yaşadığı coğrafya... gibi birçok özelliği reklam çalışmalarında etkili rol oynayabilir. Bu nedenle hedef kitle çok iyi tanınmalı, analiz edilmelidir.

Üçüncü adımımızda, reklam kampanyamızın verdiği mesaj ortaya çıkarılmalıdır. Firma/marka hedef kitlesine ne söylemek istiyor? Bunun cevabı bulunmalı ve iletişim stratejimiz bu cevap çevresinde şekillenmelidir.

Temellerini oluşturduğumuz reklam kampanyasının son aşamasında, çalışmamızın yer alacağı mecralar belirlenmelidir. Hedef kitlenin alışkanlıkları, firmamızın/markamızın içinde yer aldığı sektör bu konuda bize yol gösterici olacaktır.

Tüm aşamaları geçtiğimizde stratejimiz ortaya çıkmış olacaktır. Bundan sonra sadece belirlediğimiz mesajı, belirlediğimiz mecraları kullanarak, belirlediğimiz hedef kitleye farklı ve dikkat çekici şekilde söylemek kalacaktır. Tüm bu adımları doğru yaptığınız taktirde reklam kampanyanızın amacına ulaşmaması düşük bir ihtimaldir.

denemkeyword1234oğuzhan
  • Paylaş: